Wat bedoel ik met holistisch afslanken?

Wat bedoel ik met holistisch afslanken?

In feite is holistisch afslanken  gestoeld op gewichtsverlies vanuit een totaalaanpak van de oorzaak van het overgewicht. Lichaam, geest en ziel in balans. Wij bestempelen het ongezond eten, snoepen en snacken als de boosdoeners van de extra kilo's. Feitelijk gezien zijn zij dit natuurlijk ook. Overigens kunnen stress, bepaalde medicijnen en ziekte ook van invloed zijn op ons uiterlijk.  De vraag is echter waar de behoefte aan dit ongezonde en lekkere eten vandaan komt. Heeft dit uitsluitend te maken met een niet te stillen lekkere trek, of liggen er andere redenen aan ten grondslag. In  mijn optiek is de uitdaging niet 'het eten', de echte uitdaging is jezelf onvoorwaardelijk liefhebben. Het ontbreken van liefde en zachtheid voor jezelf is het fundament' van alle ellende.

Feit is, dat 60% van de Nederlandse bevolking te zwaar is!

Dit percentage van 60% is een triest feit. Met name ook omdat de betrokkenen steeds jonger zijn. Tegenwoordig zijn dikke kinderen op de lagere school al heel normaal. In mijn tijd was dat totaal anders, in onze klas was er slechts 1 kind met overgewicht. Wat mij vooral aan het hart gaat is, dat een groot deel van de zwaarlijvigen zich met enige regelmaat kwelt met een of ander dieet. De 'gouden belofte' van de meest recente goeroe wordt blindelings gevolgd. De focus ligt vaak op niet of minder eten: Lees ook mijn blog 'Waarom diëten niet werkt'. Het gekozen regime is in feite een afstraffing van jezelf en je lichaam door het ontzeggen van de broodnodige voedingsstoffen. Je bevind je in een door jezelf gecreëerde gevangenis, waar de weg naar vrijheid moeilijk te vinden is.

Collectief on-welzijn

In 2011 telde Nederland ruim een half miljoen mensen met een depressieve stoornis. Het aantal Nederlanders met een angststoornis werd in datzelfde jaar geschat op ruim één miljoen*. Deze cijfers ondersteunen mijn stelling, dat we ons steeds verder bevinden van wie we 'echt' zijn. De oorzaken van het 'on-welzijn'  vinden we in lichamelijke en geestelijke mishandeling, de invloed van de media, de normen en waarden van de maatschappij, de politiek, onze eigen belemmerende overtuigingen en 'het geloof'. Deze opsomming is zeker niet volledig en kun je aanvullen. Het komt er op neer, dat  we ons 'niet goed genoeg' voelen. Dit negatieve gevoel willen we niet en we ondernemen allerlei pogingen het te onderdrukken. Hoe? Door eten, drank, drugs, tv kijken, werk en ......., ook dit rijtje mag je zelf aanvullen. Het liefst zoeken we een 'quick fix' zoals een pilletjes van de dokter, het laatste dieet, een botox behandeling en/of plastische chirurgie. Het zal duidelijk zijn, dat we op deze wijze aan symptoombestrijding doen in plaats van de oorzaak aan pakken. Het probleem is, dat onze emoties hardnekkig en volhoudend zijn en altijd ergens weer de kop op steekt, alleen dan heftiger. Onze emoties zijn er namelijk voor om gevoeld en doorleefd te worden. Hoe langer we ze negeren hoe heftiger de signalen om gehoord en gezien te worden. Deze signalen zijn er om ons te waarschuwen, dat is inherent aan de betekenis. In de praktijk zien we vaak, dat eerst een ernstige ziekte of heftige gebeurtenis nodig is om wakker te worden. Soms gooien mensen na een crisis het roer volledig om en creëren daarmee voor hunzelf een gelukkiger leven. Dat wordt door de buitenwereld zelden begrepen, slechts als jijzelf een transformatie hebt ondergaan kun je er over meepraten.

Een holistische aanpak als structurele oplossing

Het antwoord is inmiddels duidelijk: Een holistische aanpak voor blijvend gewichtsverlies is noodzakelijk. Waarom doen we dit dan niet zo gemakkelijk? De meest voor de hand liggende reden is volgens mij, omdat wij dan de confrontatie aangaan met dat wat we zeer bedreigend vinden. Echter juist daar waar we het meest bang voor zijn, ligt onze grootste groei. De hamvraag is wat je prettiger vind? De helende pijn van de confrontatie of de structurele pijn van ontkenning! Welke prijs wil jij betalen? Een bloem die te weinig water krijgt verwelkt. Dat is precies wat er met ons gebeurt, als we onszelf de juiste geestelijke en lichamelijke voeding onthouden. Je kunt nu nog niet overzien hoe prachtig jouw toekomst eruit ziet, als je kiest voor het werkelijk 'doorleven' van dat wat je echt belemmert bij het afslanken.
Reactie plaatsen