Liefde
Claire en Arie Seelen
Liefde
04/21/2016
3 min
0

Als jij de belangrijkste persoon bent, dan.....!

04/21/2016
3 min
0

Hoe zou jij handelen, als jij de belangrijkste persoon op aarde bent? Als ik die vraag voor je invul, dan zou jij jezelf altijd op de eerste plaats zetten. En nee, …… dat is niet egoïstisch, integendeel het is zeer verstandig. Je zou jezelf onvoorwaardelijk liefhebben, in iedere situatie. Met name in die omstandigheden die heel moeilijk zijn. Je zou elk door jou genomen besluit gericht op het verkrijgen van meer welzijn realiseren. Ja, zelfs ondanks de vele uitdagingen en ontbrekende steun van je naaste omgeving.Je zou je lichaam eren en respecteren door zuiver gestructureerd water te drinken en natuurlijk plantaardig voedsel te eten. Je zou het werk doen dat je leuk vind en je hart volgen. Je zou een perfecte balans hebben tussen rust en werk. Je zou een sport kiezen, die bij je past en je lichaam ondersteunt. Je zou genieten van je leven! Plezier en vreugde staan dan hoog op je lijst. Je zou …… De lijst met liefdevolle zaken, die je voor jezelf kunt doen als belangrijkste persoon is groot.

De praktijk

Hoe anders is de praktijk, dat durf ik gerust te stellen. Met name onder het vrouwelijke deel van de bevolking. Het lijkt eerder gewoon dan uitzondering om jezelf op de laatste plaats te zetten. Dit gebeurt vanuit de overtuiging, dat je goed handelt voor je gezin, familie en vrienden. Je hebt geen keuze, denk je. Deze (mis)handelwijze kun je zo lang volhouden totdat je uitgeput raakt, relationele problemen krijgt of ziek wordt. De koek is dan al ver op! Het goede nieuws is, dat je deze pijnlijke weg niet hoeft te bewandelen. Er is licht aan het einde van de tunnel. De vraag is wel of je het licht wilt zien.

Er is namelijk ‘bravoure en lef’ voor nodig om het pad der verandering en groei te bewandelen. Jouw omgeving steunt je waarschijnlijk niet in je besluit, dat het roer om gaat. Jouw nieuwe gedrag als meest belangrijke persoon gaat onvoorwaardelijk ten koste van hun comfort. Het doet immers een stilzwijgend appèl op hun om mee te veranderen. Hetgeen overigens een geweldige ‘bijwerking’ is.

Maar …, is een verkapte ‘nee’

Wat mij vooral opvalt is dat we diep in ons hart wel willen, maar ….! Maar is een ander woord voor nee, schrap dit alsjeblieft uit je communicatie. We beginnen meestal vol goede moed aan een voorgenomen besluit. Gaandeweg komen we allerlei moeilijkheden tegen, die overigens juist bedoeld zijn om je besluit-spier te sterken. Het eerste beste obstakel is meestal aanleiding om je poging om jezelf onvoorwaardelijk lief te hebben te laten stranden. Natuurlijk, ik kan het begrijpen. De druk is groot en verandering is eng!  Je weet niet precies hoe de nieuwe jij gaat zijn, wat het je gaat opleveren en vooral wat je omgeving van je transformatie vindt. Begrip is echter een zachte heelmeester en we kennen allemaal het gezegde: Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. De hamvraag is: ‘Hoeveel pijn wil jij nog lijden, voordat je daadwerkelijk het veranderproces aangaat’?

Leren is eeuwig

We zijn per slot van rekening op aarde om ons te ontwikkelen. Onze leerthema’s hebben we tijdens onze aanwezigheid in de lichtwereld vooraf besproken en vastgesteld. Bij onze aankomst op aarde zijn we echter veel of alles vergeten. Het gaat er dus om te ontwaken en te ont-dekken. Dit gebeurt niet door successen en leuke gebeurtenissen, wel door problemen en uitdagingen.

Onze maatschappij is bewust ingericht op het ‘onbewust’ houden van de mens. Want alleen de onbewuste mens kan gemanipuleerd worden in denken en doen ten gunste van de ‘happy few’. Het komt er dus op neer om te ontsnappen aan het vangnet voor de onbewusten. (tv-kijken, media, drank & drugs, medicijnen, eten, suiker).

We hebben een vrije wil en kunnen dus kiezen uit vele opties om ons bestaan in te richten.
Alles staat of valt met de wijze waarop je verkiest in het leven te staan. Bewust of onbewust, Ik hou van mezelfvanuit slachtoffer of creator, agressor of liefdevol persoon en vanuit passiviteit of activiteit. De keuze is divers. Wat wil jij? Ik heb mijn keuzes gemaakt en leef die steeds meer. Mijn leven ontvouwt zich nu op een andere zeer positieve wijze. Wat het mij met name brengt is meer vreugde, plezier en liefde.

Ik ben de belangrijkste persoon

De laatste 5 maanden is de houding dat ik op de eerste plaats sta zeer versterkt door de ‘ik-leef-bewust’ methode. Een zeer eenvoudige effectieve methode die bewuste verandering stimuleert. Uiteraard is commitment hier ook belangrijk, zoals bij alles. De veranderingen vinden echter razendsnel plaats en stimuleren tot voortzetting.

Donderdag 28 april 2016 om 20.00 uur geef ik een gratis webinar met de titel: Loslaten! Hoe doe je dat? In dit webinar richt ik met op het loslaten van kwelgeesten in je hoofd en hardnekkige emoties. Ook komt aan de orde hoe je ‘bewuster’ in het leven kunt staan, de ‘ik-leef-bewust’ methode en hoe jij de belangrijkste persoon in je leven kunt worden.
Je kunt je nog aanmelden. Verandering begint met je 1e stap :)

hartLiefs
Claire

Reacties
Categorieën