WelZIJN van de geest
Claire en Arie Seelen
WelZIJN van de geest
01/31/2014
2 min
0

Leven in loslatendheid

01/31/2014
2 min
0

Leven in loslatendheid
Het thema ‘leven in loslatendheid’ houdt me de laatste tijd in zijn greep. Het lijkt me, dat toepassen van dit principe zorgt voor een ongelooflijk gevoel van vrijheid. Want leven in loslatendheid betekent, dat ik alle controle om zaken te realiseren los kan laten. Ik handel dan vanuit een innerlijk weten en vertrouwen, dat hetgeen ik nodig heb zich aandient op het juiste moment.

Maar wat als je zowat je hele leven gehandeld hebt vanuit: Besluit – doel – actie -realisatie? Dan is er durf en moed voor nodig om het roer om te gooien. Eerlijk gezegd helpt de huidige tijd ook een handje mee. Want het gehele machtsproces van besluit tot aan realisatie, werkt niet meer. Ik ben hier al ettelijke malen tegenaan gelopen om vervolgens in frustratie naar het uitblijvende resultaat van de achterliggende poging te kijken. Gelukkig heb ik steeds meer het vermogen om te beseffen, dat juist in een ‘mislukte poging’ de stimulans zit om een andere effectievere weg te bewandelen. Het zijn signalen van het universum en/of van mijn hoger zelf, dat ik me niet op het juiste pad bevind.  Als ik het vanuit dit standpunt bekijk, dan kan ik ook gemakkelijker accepteren.

De weg van moeiteloosheid
Ik huldig het principe, dat ik alles kan realiseren via de weg van moeiteloosheid. Dat wil overigens niet zeggen, dat ik geen acties hoef te doen. Het wil zeggen, dat ik vanuit mijn kracht kan handelen en macht kan schrappen uit mijn actie-lijst. Hetgeen mij energie oplevert in plaats van dat het mij energie kost. Het zorgt er ook voor, dat ik zowel geestelijk als lichamelijk beter in balans kom en blijf. Stress en druk veroorzaken allerlei ongewenste processen in mijn lichaam.

Ongelimiteerd potentieel
Mensen die mij kennen weten, dat ik de overtuiging heb dat gedachten krachten zijn. Hetgeen betekent, dat wat ik denk zich vroeger of later manifesteert. Wij beseffen maar half hoe krachtig we zijn en maken daardoor te weinig of geen gebruik van het al reeds aanwezige ongelimiteerde potentieel in onszelf. Het ligt ongebruikt en onontdekt binnen in ons besloten. Het is aan mij om de kracht van manifestatie te vinden en optimaal in te zetten voor mijn en ieders hoogste welzijn. Alles is altijd in verandering en momenteel gebeurt er wereldwijd heel veel. Het lijkt negatief, maar in mijn ogen zijn we op weg naar een andere betere en mooiere wereld. De vraag is, of ik aansluit en meega of ervoor kies om mijn oude patroon te handhaven. Ik ga natuurlijk mee want hetgeen aan de  horizon gloort is overweldigend mooi. Het besef, dat ik alle antwoorden in mij heb, dat ik gebruik kan maken van mijn potentieel door mijn gedachten en dat alles zich steeds sneller manifesteert, helpt me hierbij.

Keuzes maken
Ik maak momenteel keuzes die mij dienen. Ze lijken aanvankelijk vreemd en absoluut niet te passen in dat wat er al is. En dat is juist. Elke verandering begint met een eerste stap. Voor zover ik me kan herinneren heb ik wel vaker stappen ondernomen, die in ieder geval door de buitenwereld, als ‘vreemd’ ervaren werden. Elke stap, goed of fout, heeft me echter dichter bij mezelf  en de realisatie van mijn levenspad gebracht. Het succes hoeft zich niet altijd te vertalen in meetbare resultaten zoals geld en bezit. Het grootste succes is te vinden in gelukkig zijn. Waarbij ik wel denk dat de uiteindelijke vertaling in materieel voordeel zich automatisch aandient.

‘Onze grootste angst is niet dat we onvolmaakt zijn.
Onze grootste angst is dat we mateloos krachtig zijn.’
Nelson Mandela

Hoe transformeer jij jouw grootste angst?

Welke keuzes maak jij om je hart te volgen?

 

Reacties
Categorieën