Intuïtie
Claire en Arie Seelen
Intuïtie
11/18/2013
2 min
0

Leven vanuit (zelf) vertrouwen opent vele deuren!

11/18/2013
2 min
0

Mijn (zelf) vertrouwen heeft in de achterliggende periode een flinke deuk opgelopen door een aantal zeer heftige elkaar opvolgende gebeurtenissen. Hierdoor stortte mijn zorgvuldig opgebouwde schijnbaar veilige wereld in. De razende orkaan verwoestte mijn bezittingen en blies mijn emotionele stabiliteit omver. Ik raakte gedesoriënteerd en een constant aanwezige angst beheerste mijn dagelijkse leven. Mijn denken en doen werden hierdoor volledig beïnvloed. Niets werkte nog zoals ik dat gewend was, mijn fundament was weg.

Pad van verwoesting
Het voelde alsof er een kracht buiten mij om, me op dit pad van verwoesting bracht. Het overkwam me, dacht ik. Ik had steeds minder het vermogen om in mijn kracht te staan en vanuit vertrouwen te handelen. Echter ….., niets gebeurt zomaar! Moeilijke situaties doen een zeer dringend beroep op persoonlijke ontwikkeling, loslaten van oud gedrag en verinnerlijken van nieuw gedrag.

 

 

Heetst van de strijd 
Dit kon ik in het heetst van de strijd nog niet zien. Wanhopig was ik op zoek naar kleine succesjes waaruit ik vertrouwen kon halen. Het was bitter maar waar, de succesjes bleven uit, mijn onzekerheid werd groter.

Na een behoorlijke periode van verlamd en verdoofd zijn ben ik mezelf vragen gaan stellen zoals: Waarom gebeurt dit? Wat vraagt het van mij? Hoe kan ik deze weg keren? Ik stapte uit de slachtofferrol. Andere vragen brengen andere vernieuwende antwoorden en/of inzichten. Het bracht mij in ieder geval het inzicht dat ik weliswaar de situatie niet kon veranderen, maar wel de touwtjes in handen had om de wijze waarop ik naar alles keek te veranderen.

‘If you change the way you look at things, the things you look at change’. Wayne Dyer
En dat was precies wat er gebeurde.

Vertrouwen
Vertrouwen hebben dat alles goed is, bleek een belangrijke sleutel. Niet eenvoudig, om gebaseerd op niets, vertrouwen te creëren. Toch is dat precies wat ik gedaan heb. Het besluit om te vertrouwen op het goede, was een stille innerlijke kracht. Het gaf hoop, kracht, inzicht en zette aan tot nieuwe acties met als resultaat dat het tij keerde. Op wonderbaarlijke wijze losten de problemen zich binnen het tijdsbestek van een paar maanden op. Een geweldige ervaring en lering die ik meeneem in mijn verdere leven.

Eerst zien en dan geloven
Ik sloot deze periode af en begon al fluitend aan de her-opbouw van mijn business. Gek genoeg lukte dit niet zoals ik het verwachtte.  Bij elke kleine tegenslag was ik meteen volledig uit het veld geslagen. Een teken dat mijn zelfvertrouwen zich op een vrij laag punt bevond. Ik klampte me, tegen beter weten in, vast aan het principe van ‘eerst zien en dan geloven’.

Gelukkig zijn er wijze en lieve mensen om mij heen die mij aanreikten dat het ook nu gaat om vanuit vertrouwen te handelen en dan pas te zien. Hoe doe ik dat dan? Juist ja, door een onwankelbaar besluit te nemen dat ik mijn bedrijf op kan bouwen en door volledig in de kracht van (zelf)vertrouwen te staan. Is dat makkelijk? Nee, het is een weg van vallen en opstaan. Het leven test namelijk onmiddellijk mijn ‘onwankelbare’ besluit met allerlei moeilijke situaties die juist dat gedrag van mij vragen dat ik nodig heb om te groeien. Een uitdaging/probleem blijkt dan een mooi cadeau in een lelijke verpakking.

Fundering
De opgedane inzichten waren niet nieuw voor mij en toch ben ik ze onderweg op mijn levenspad verloren. Ook riep het de vragen op: ‘Hoe stevig is mijn fundering geweest? Heb ik gebouwd op drijfzand of een stevige bodem?  Heb ik de juiste bouwmaterialen gebruikt?’  Dat wat gebeurd is, heeft mij wakker geschud en vraagt dit keer om een andere stevigere fundering met de juiste bouwmaterialen. Beiden zijn in ontwikkeling.

Vertrouwen of angst?
Leven vanuit vertrouwen geeft mij een totaal andere energie, dan leven vanuit angst. Angst blokkeert terstond mijn zicht op alle mogelijkheden in het veld van ongelimiteerd potentieel. Durven leven vanuit o.a. de kracht van (zelf)vertrouwen is voor mij de weg naar leven in loslatendheid en overgave. Elke gebeurtenis, negatief of positief, heb ik nodig om me te ontwikkelen en te groeien. Sterker nog het zijn juist de negatieve ervaringen die mij dichter bij het realiseren van mijn diepste innerlijke wens brengen.

 

Wat is jouw fundament? Durf je te delen?

Ik leer graag van jouw ervaringen.

Liefs Claire

 

Reacties
Categorieën