Geen categorie
Claire en Arie Seelen
Geen categorie
06/12/2013
2 min
4

Wonderlijk herstel van mijn demente moeder of een verkeerde diagnose?

06/12/2013
2 min
4

 

Wat een wonderlijk herstel van mijn moeder. Sinds 4 weken is ze zeer helder van geest en fysiek veel vitaler. Ze weet bijna alles weer, haar lange- en korte termijn geheugen functioneren prima en ze loopt als de bekende kievit.

Wonder of verkeerde diagnose?

Dit In schrille tegenstelling tot haar situatie tijdens de eerste 4 maanden van haar opname in het verzorgingstehuis. Kort voor haar ‘wonderbaarlijke’ herstel was ik ervan overtuigd dat ze niet meer lang zou leven. De vraag is nu: Heeft er een wonder plaatsgevonden of kan (met enig logisch nadenken) een goede verklaring gegeven worden? Eerlijk gezegd kies ik voor het laatste.

Mijn moeder ging voor elk wissewasje naar de dokter en nam redelijk wat medicijnen. Ze dweepte met haar huisarts, die zo aardig was en alles voorschreef wat zij hem vroeg. In een gesprek met mijn broer over mijn moeder, werd ik getriggerd door een opmerking van hem, dat zij sinds ze in het tehuis is beduidend minder medicijnen krijgt!
Tijd om eens te Googlen op ‘medicijnen als oorzaak van dementie’.

Dementie en medicijnen

Ik kom het volgende  artikel tegen: ‘Het beschadigde brein: dementie door medicijngebruik’, van Lynne McTaggart.Het begint met de zin:

‘Uit nieuw onderzoek blijkt dat alle vormen van dementie wel eens grotendeels veroorzaakt kunnen zijn door medicijnen. En dan vooral de middelen die we slikken als we ouder worden.’

Dementie is in opmars. Inmiddels lijden 7 miljoen Amerikanen boven de 65 jaar aan de een of andere vorm van dementie. Men voorspelt dat dit cijfer in de komende 40 jaren zal verviervoudigen. Ongelooflijk! Als één van de oorzaken wordt het gemak genoemd waarmee mensen met  de ziekte ‘dementie’ gediagnosticeerd worden. Elke achteruitgang  of negatieve verandering op het gebied van geheugen krijgt al gauw het stempel ‘dementie’. Interessant, in ieder geval voor de farmaceutische industrie!

Eveneens wordt het groeiende medicijngebruik (in Amerika) aan de kaak gesteld. De bejaarden daar maken qua leeftijd slechts 1/7deel van de bevolking uit, ze slikken echter 1/3 deel van alle voorgeschreven geneesmiddelen en vaak een cocktail daarvan. Veel van deze medicijnen hebben invloed op de hersenen. Het bewijs groeit dat veel van de voorgeschreven middelen tot dementie kunnen leiden! Met name antidepressiva en bepaalde cholesterol verlagende medicijnen worden genoemd vanwege hun desastreuze invloed op de hersenen.

Aanpak van de oorzaak

Terug naar de mogelijke oorzaken voor het herstel van mijn moeder. Een tweede oorzaak voor de snelle achteruitgang bij mijn moeder was een tekort aan voedingsstoffen. Naarmate de jaren verstreken is mijn moeder steeds minder gaan eten. In het tehuis at ze tot voor kort zo goed als niet. De shake van Herbalife, boordevol met voedingsstoffen, vond ze wel lekker maar dronk ze mondjesmaat. Hierdoor was dit evenmin een voedingrijke bron voor haar. Gelukkig heeft ze een een dikke maand geleden een vitaminesiroop gekregen en deze siroop ligt aan de basis van het begin van haar herstel. Inmiddels eet ze ook weer veel beter en dat betekent dat ze zeer snel aan kracht wint.

Een redelijk hoge suikerconsumptie kan ik als derde oorzaak benoemen van haar geheugen achteruitgang en zwakke fysieke situatie. Uit onderzoek blijkt, heel eenvoudig verwoord, dat suikerconsumptie zorgt voor eiwitten die zich hechten aan de hersenen, met alle negatieve gevolgen van dien.

Tot slot is de rust en regelmaat die ze nu heeft een mogelijke vierde oorzaak van haar herstel. Tevens is het feit dat ze haar kinderen, die alles voor haar betekenen, vaker ziet een belangrijke factor. Haar verwardheid en daaropvolgende opname in het tehuis, heeft op elk van haar kinderen een behoorlijke impact gehad. Voor mij werd duidelijk hoeveel ik van mijn moeder houd. Onze band is sterker geworden en de liefde en aandacht die ze van mij (en mijn broers) ontvangt verricht wonderen.

file000960252474

Ik schreeuw het uit naar iedereen die het horen wil:

‘Bezint eer ge aan medicijnen begint.
Gebruik voedsel, beweging, aandacht en liefde als medicijn.’

In de achterliggende jaren heb ik meer dan voldoende ‘wonderlijke’ herstelprocessen bij mensen gezien enkel en alleen door het veranderen van hun eet- en leefstijl.  Voeding van Herbalife.

 

 ‘Het beschadigde brein: dementie door medicijngebruik’, van Lynne McTaggart. 

Reacties
Categorieën