WelZIJN van de geest
Claire en Arie Seelen
WelZIJN van de geest
08/26/2013
1 min
1

Zie jij jezelf als een 'uniek' individu?

08/26/2013
1 min
1

‘Wat zou er gebeuren als we onszelf als een uniek individu beschouwen?’
Deze vraag is bijzonder interessant om eens te bekijken vanuit de welZIJN gedachte.

Normen en waarden

In onze huidige maatschappij zijn we steeds verder af gedreven van onze eigenheid en uniek-zijn als individu. Dit heeft onder andere te maken met het ‘ideaalbeeld‘ dat geschetst word door de reclamewereld en media. Daarnaast zijn er vanuit de wetenschap en medische wereld, allerlei modellen en tabellen gecreëerd, waaraan een zogenaamde gezonde mens aan moet voldoen. Denk maar aan Body Mass Index (BMI), quetelet-index, vetpercentage, spiermassa percentage, visceraal  vet kwalificatie en nog veel meer.
Het probleem dat hierbij ontstaan is, is dat we deze modellen en tabellen als norm zijn gaan hanteren. Vervolgens hebben we onze overtuigingen hierop gebaseerd. Bij een meerderheid van de mensen is het enige streven gericht op: Voldoen aan de eisen, normen en waarden die de maatschappij aan ons stelt.

Vicieuze cirkel

Daarmee gaan we volledig voorbij aan het feit dat ieder persoon uniek is en een specifieke eigen geaardheid en uiterlijke vorm heeft. In de dagelijkse praktijk betekent het dat we ons gedrag afstemmen op het bereiken van ‘het ideaal’. Door dit te doen ontkennen we ons unieke uiterlijk, geaardheid, onze individuele specifieke behoeften aan beweging, voeding en levenswijze.

Laten we nou wel wezen, wat goed is voor mij hoeft niet goed te zijn voor jou! Door deze ontkenning volgen we niet de specifieke weg die bij ons past en negeren we de signalen van ons innerlijk. Dit creëert stress en een onecht leven. Je leeft niet vanuit wie je echt ben en de daarbij behorende behoeften, normen en waarden. Op deze manier leven zorgt er juist voor, dat we dat manifesteren wat we niet willen, namelijk geestelijk en of lichamelijk niet lekker in ons vel zitten.

Dit gebeurt door de discrepantie tussen wat we echt willen en wat we doen. Daardoor ontstaan stress en ongelukkig zijn. De stress en het niet gelukkig zijn veroorzaken weer de nodige problemen voor ons lichaam met alle mogelijke ongewilde gevolgen van dien, zoals overgewicht, lichamelijke klachten en ziekte. Het gevolg is dat we nog meer moeite en energie steken in het bereiken van het ‘juiste gewicht’ en het aanpakken van ziekte door medicijngebruik. We verergeren het probleem en raken in een vicieuze cirkel.

Leef volgens je kernfrequentie

Samenvattend kan gesteld worden dat  wij ons afsnijden van ons eigen ZIJN en onze kernfrequentie. We denken gelukkig te worden door ons als een kuddedier te gedragen en ons aan te passen aan de geldende norm i.p.v. durven te leven volgens onze kern en wie we echt zijn. Want als we dit laatste durven doen dan wijkt ons gedrag en uiterlijk wellicht af van de norm, waardoor we mikpunt kunnen worden van de mening van anderen. Slechts als je (onvoorwaardelijk) van jezelf houd, weet wie je bent en waar je voor staat durf je deze stap te nemen.

Wie durft?

 

Reacties
Categorieën