Uit mijn leven gegrepen
Claire en Arie Seelen
Uit mijn leven gegrepen
11/23/2014
2 min
0

Dat is toevallig!

11/23/2014
2 min
0

Hoe vaak doen we de uitspraak: ‘Dat is toevallig‘. In mijn geval best regelmatig. Zo werd er afgelopen week een afspraak verschoven naar een andere datum.  Mijn eerste spontane gevoel was gebaseerd op teleurstelling, omdat ik erg naar de afspraak uitkeek. Ik had een lichte neiging om te vervallen in oud moppergedrag en een ‘dat-gebeurt-mij weer-houding’! Ware het niet, dat ik besloten heb te veranderen.

Gelukkig was ik meteen in staat om op de juiste modus over te schakelen.
Vervolgens diende zich een andere gedachte aan, namelijk:

Wie weet waar het goed voor is‘.

Het woord toe – val – len

Als ik het woord toevallig wat beter observeer, dan verschijnt meteen het woord toe-val-len. Zo gezien komt het mij toe of anders gezegd is het juist prima dat er een bepaalde gebeurtenis zich voordoet. Ogenschijnlijk kan het weliswaar lijken, dat het leven even niet mee zit. Vaak blijkt achteraf, dat een ongewenste gebeurtenis  juist in je voordeel werkt.

Dat laatste gebeurt volgens mij ook wat sneller, als je gewoonweg meedrijft op de stroom van het leven. Met andere woorden je accepteert, dat een bepaalde gebeurtenis met alle daaraan verbonden gevolgen, zich voordoet. Je verzet je niet. Op deze wijze creëer je een totaal andere energie. Je blijft in het hier en nu, verbonden met jezelf, je voelt je goed en je kunt met de juiste focus doorgaan met datgene wat je wilt doen.

In tegenstelling tot een reactie gebaseerd op verzet. Vanuit deze tegenstand ervaar je een negatieve emotie zoals ergernis, boosheid of frustratie. Vervolgens mopper je in jezelf en tegenover je partner, kinderen of elke ander ‘toevallig’ aanwezige persoon. Nu hebben er meerdere personen last van jouw persoonlijke interpretatie van de gebeurtenis. De kans is groot, dat de ander meegaat in deze energie. Daarmee zijn de poppen aan het dansen, want de wet van de aantrekkingskracht werkt vrolijk mee. In deze sfeer trek je namelijk ongewild gemakkelijker gelijksoortige negatieve gebeurtenissen aan.

Manifestatie

Aangezien de aarde zich in de 5e dimensie bevindt, manifesteert zich alles vele malen sneller. Kon je voorheen dagenlang vertoeven in negativiteit zonder directe gevolgen, openbaren deze zich tegenwoordig bijna zo vlot en verrassend als de bliksem. We zijn ons alleen niet altijd bewust van ons onmetelijke potentieel, dat wij (alles) manifesteren via onze gedachten-kracht.

We kennen allemaal wel iemand in onze nabije omgeving, die maar niet uit de misère lijkt te komen. Observeer deze persoon eens aandachtig en ontleedt op welke wijze hij/zij in het leven staat. De kans is groot, dat deze mens het leven structureel vanuit een half leeg glas benadert.

Uiteraard is het niet gemakkelijk om uit de ellende te stappen. Het vraagt om een volledige ommekeer in je denken en daaruit voortvloeiend handelen. De vraag is echter: ‘Hoe gemakkelijk is het om structureel in je eigen gecreëerde drama te vertoeven‘? Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is dat vele male pijnlijker en moeilijker.

In ieder geval …

Inmiddels heb ik zoveel ‘toevallen’ ervaren in mijn leven dat ik echt wel weet dat er een andere boodschap in te vinden is, dan ik in eerste instantie spontaan ervaar. Ik accepteer ‘het toeval’ daarom gemakkelijker dan voorheen. Ben eigenlijk wel benieuwd hoe jij dit ervaart. Ik vind het leuk als je het laat weten.

Liefs
Claire

Reacties
Categorieën